Palvelut

PERHE - JA PARIPSYKOTERAPIA (Kela)

FOKUSOIDUT EMDR HOIDOT/aikuiset, lapset ja perheet

PERHETERAPEUTTISET YKSILÖTAPAAMISET(huom! ei yksilöpsykoterapia)

VANHEMPIEN OHJAUS - JA TUKIKÄYNNIT

KRIISITUKI JA VERKOSTOTYÖ

Tarjoan mahdollisuuden keskusteluun, kuulluksi tulemiseen ja kuuntelemiseen. Lasten, aikuisten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ohjaa työtäni. Aito kohtaaminen, kunnioitus, läsnäolo, luottamus ja yhteistyö ovat minulle tärkeitä asioita; iloa ja leikkisyyttä unohtamatta.

Viitekehykseni on integratiivinen ja hyödynnän työssäni trauma - ja keho-orientoituneita menetelmiä.

Minulla on KELA- pätevyys pari - ja perhepsykoterapiaan.